אין הדת מעוררת את האדם בשוט ברזל, אלא מושכת אותו בעבותות אהבה.

- משה מנדלסון

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©