אם מצאת לחיים שלך משמעות, אתה יכול לקרוא לה אלוהים.

- לודוויג ויטגנשטיין

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©