מי שחיים באופן אצילי, גם אם חייהם אינם מתנהלים לאור הזרקורים, אל להם לחשוש שחייהם היו לשווא. דבר מה קורן מחייהם, זוהר כלשהו המשמש מורה דרך לחבריהם, לשכניהם, וייתכן שגם לדורות הבאים.

- ברטרנד ראסל

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©