עז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן-עדן.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ יהודה בן תימא, פרק ה', משנה מ"כ }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©