בעומדי ליד איזה צ'ק-פוינט עזוב, ביקשתי לתפוס טרמפ על הקיבוץ שלי ליד נצרת. אך עברו שעתיים וכבר עצרה מכונית-משא לידי. הנהג התכופף אלי ואמר 'זכרון יעקב'. לחצתי את ידו בחמימות: 'קישון אפרים'.

- אפרים קישון
{ מתוך הספר "עד המדינה: פרוטוקול" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©