ההגינות מחייבת אותנו לצאת לעזרת מנהיגנו, להתייצב לימינם ולחזק את רוחם, שכן הם אנשים קשישים לרוב והשמירה המתמדת לכיסאות מתישה את כוחותיהם.

- אפרים קישון
{ מתוך הספר "עד המדינה: פרוטוקול" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©