מהי כלכלה? מדע שהומצא על-ידי המעמד העליון בשביל להשיג את פירות העמל של המעמד התחתון.

- יוהן אוגוסט סטרינדברג

8.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©