אני מראה לך ספק, כדי להוכיח שאמונה קיימת.

- רוברט בראונינג

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©