[ ברכת תודה על תרומה ]

מרגע שנולד חזון, ועד הרגע שהוא יוצא לפועל - יכולים לחלוף עידן ועידנים. גם החזון הצנוע שלנו היה משתרך עוד זמן רב לולא אותם יחידי סגולה שאינם מהססים לפתוח את הלב, ולהושיט יד להגשמת דברים גדולים במהרה ובימינו.

אנו רוצים להודות לכל צוות ________, ולכל העושים בדבר, על נדיבותכם הרבה ועל תרומתכם החשובה מאין כמוה. תודה - ויהי רצון שנזכה כולנו לעשייה חשובה בעתיד.

בברכה,
X

- דניאל

6.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©