האיש המהלך ברחוב - יש לו זכות לחיות רק משום ורק במידה שהוא מכיר בזכותי שלי לחיות; ואולם, אם יש בדעתו להרגני, אין לו שום זכות קיום, וכלל זה חל גם על עמים.

- זאב ז'בוטינסקי

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©