אם אין טלית, מתעטפים בארבע כנפות הארץ ומתפללים.

- רבי מנחם מנדל מקוצק

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©