המתפלל היום מפני שהתפלל אתמול - רשע טוב הימנו.

- רבי מנחם מנדל מקוצק

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©