כל הדברים שבעולם אפשר לחקותם, חוץ מן האמת, שכן אמת מעושה - שוב אינה אמת.

- רבי מנחם מנדל מקוצק

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©