האשלייה אי-אפשר לאוכלה. אין אוכלים אותה - אך היא מזינה.

- גבריאל גרסיה מארקס

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©