האהבה היא אקראית. הפחד בלתי נמנע.

- אורסון סקוט קארד
{ מתוך הספר "תצפית עבר" }

7.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©