כאשר גבר נשוי, הקסם שהוא מהלך על נשים פוחת במחצית, לפחות. אפילו על נשים נשואות. במיוחד על נשים נשואות, כיוון שהן חושבות שהן יודעות מה טיבם של בעליהם.

- אורסון סקוט קארד
{ מתוך הספר "תצפית עבר" }

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©