"עתיד אני" - זו מידה זרה; "רצוני" - מידה ואינה מידה; "הריני" - זו מידה טובה.

- רבי מנחם מנדל מקוצק

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©