לעתים, זה לא שאתה נעשה שמן יותר, אלא שפתח הדלת נעשה משום מה צר יותר ואז פשוט כדאי לא לעבור דרכו.

- א. א. מילן
{ מתוך הספר "פו הדוב" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©