[על הקמת מדינת ישראל:] ידעתי שזה לא פשוט ולא קל, ומי שרודף אחרי הקלות - אל יילך בדרך זו. אבל, מי שיש לו אלוהים בליבו ומרגיש צורך ויכולת להשתתף במעשי בראשית - זו הדרך.

- דוד בן-גוריון

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©