כל מי שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות.

- תלמוד בבלי, סדר נשים, מסכת קידושין
{ רבי יהודה, דף כט, ע"א }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©