יש קדושה בונה, ויש קדושה מחרבת. הקדושה הבונה - טובה גלוי. המחרבת - טובה גנוז, שהיא מחריבה כדי לבנות דבר יותר נעלה ממה שכבר בנוי... מהקדושה המחרבת יוצאים הלוחמים הגדולים המביאים ברכה לעולם.

- הרב קוק

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©