עלה למעלה עלה, כי כח עז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם פן יכחשו לך. דרוש אותם - וימצא לך מיד.

- הרב קוק
{ מתוך הספר "אורות הקודש" }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©