האהבה מביאה לידי הכרת היופי העליון, היופי כשהוא לעצמו.

- אפלטון

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©