מי לעולם לא יוכל להקרא בן-חורין? זה המשמש כעבד לתשוקותיו.

- אפיקטטוס

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©