אם אמרו שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, התכוונו לומר שגם מעשיך שלשם שמיים יהיו לשם שמיים.

- רבי מנחם מנדל מקוצק

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©