מה בין חסיד למתנגד? חסיד מפחד מפני ה' יתברך, ומתנגד - מפני השולחן ערוך.

- רבי מנחם מנדל מקוצק

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©