נסתרות דרכי ה' - וכך צריך להיות. אני לא הייתי ממליך על עצמי בשום פנים אלקים שדרכיו מובנות לכל טיפה סרוחה.

- רבי מנחם מנדל מקוצק

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©