אין זה מן ההיגיון לעשות 'מכונה חושבת' לאנושית יותר על-ידי עטיפתה בשר מלאכותי... איננו מתכוונים להעניש את המכונה.

- אלן טיורינג

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©