אלוהים לא מטיב עם הצבאות הגדולים, אלא עם הקלעים המצטיינים.

- וולטיר

8.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©