כל הרוצחים נענשים, אלא אם כן הם רוצחים רבים ולמנגינת החצוצרות.

- וולטיר

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©