כל האומר: חייב אדם לזכור כל מה שקרא, משול למי שאמר: חייב אדם לשמר בגופו כל מה שאכל. הוא התפרנס בגופו מן המזונות ונתפרסם ברוחו מן הקריאה בספרים והיה בזכותם למה שהיה. ברם, כשם שהגוף מטמע בתוכו את שהוא מינו, כך משמר כל אדם את הקרוב לליבו, כלומר את הנאה למערכת-מחשבותיו או את היאה למטרותיו.

- ארתור שופנהאואר

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©