הכלכלה חיונית אמנם כמו המים לחיים, הגוועים מיד בהעדר מים. אולם בדומה למים אין היא חיים עצמם. הכלכלה שואבת משמעות רק מן הדברים שלמענם היא מתקיימת, ואשר אינם שייכים לכלכלה.

- קרל יספרס

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©