בני אדם ניתן לאלף כפי שמאלפים חיות, שמהן הם נבדלים רק בכך שהם עצמם מנמקים גם מדוע הם מוסרים עצמם לאילוף.

- אלן טיורינג

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©