בעלי עמדות גבוהות הם עבדים בשלושה פנים: עבדים לאיזה מושל עליון, עבדים לכבוד, עבדים לעיסוקיהם.

- פרנסיס בייקון

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©