חובתו העיקרית של מנהיג היא לרכוש את אמונם ואת הערכתם של הכפופים לו. המנהיג עצמו חייב לשמש הדוגמא הנאה ביותר של מה שהיה רוצה לראות בהולכים אחריו.

- הומר סרזון

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©