מנהיגות המנהל נמדדת על-פי תוצרי העובדים, כשם שחינוך ההורים נמדד על-פי מעשי ילדיהם.

- צבי ברק

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©