אם קיים גהינום, אלך אני לגהינום. לא משום ששדדתי, רצחתי או נאפתי, לא ולא! כל זה אינו חשוב כלל ועיקר. אבל אני אלך לגיהינום, משום שלילה אחד בסלוניקי חיכתה לי אשה במיטתה ואני לא באתי אליה.

- ניקוס קאזאנצאקיס
{ מתוך הספר "זורבה היווני" }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©