אהבה גדולה והישגים גדולים - שניהם כרוכים בנטילת סיכונים.

- לא ידוע

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©