אין מורה ואין מחנך כייסורים גדולים וכצרות גדולות.

- א. ד. גורדון

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©