בזיעת אפיך תאכל לחם... ואחר-כך תשתה את הזיעה, יא מנוול!

- אריק הפלגמט

5.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©