הדברים כפי שהם נראים לי כאלה הם לי, הדברים לך הם לך.

- פרוטגורס

6.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©