גדולתו של האדם מתגלה כאשר הוא מעז להעמיד הכל בספק. כאשר הפילוסוף מעמיד בספק את ההגות שבה דבק, הוא מגיע במחשבתו לשלב חדש. שלילת כל מה שהיה אינה לדידו אלא בגדר הליכה הלאה.

- מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©