אדם אינו צולל לתוך המים להציל טובע בהשתוקקות כה רבה, כמו בשעה שנוכחים במקום רבים אחרים שאינם מעיזים להסתכן.

- פרידריך ניטשה

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©