הרחש הראשון של כל אדם, בהיפגשו עם זולתו הבלתי מוכר לו, הריהו פחד, זהירות, אי-אמון ואפילו איבה.

- מאקס נורדוי

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©