האדמה היא מקור החיים והיצירה והתרבות והעצמאות האמיתית.

- א. ד. גורדון
{ מתוך הספר "האדם והטבע" }

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©