כדרך שהאדם בוחר לו ידיד, כך על המתרגם לבחור לו מחבר שיהא טעמו של זה מתאים לטעמו שלו.

- וולטיר

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©