אם רוצה אתה להיות טוב, בראשונה עליך להאמין שהנך רע.

- אפיקטטוס

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©