מה דגים שבים, כל הגדול מחברו בולע את חברו; אף בני אדם, אלמלא מוראה של מלכות, כל הגדול מחברו בולע את חברו.

- תלמוד, מסכת עבודה זרה, סדר נזיקין
{ דף ג, ע"א }

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©