בצעירותנו אנו לומדים. בזקנותנו - אנו מבינים.

- מריה פון אשנבך

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©