הצלחה פירושה לעבוד בחריצות שמונה שעות ביום, עד שתקבל קידום ותוכל לעבוד שתיים-עשרה שעות ביום.

- רוברט פרוסט

8.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©